Nieuwbouw Garage Fam. Van der Weij

Verrichte werkzaamheden door VDW-BOUWSTYLE:
- Advisering.
- Schetsontwerp.
- Begroting.
- Aanvraag omgevingsvergunning.
- Indienen definitieve tekeningen.
- Verzorgen van werktekeningen voor uitvoering.
- Bouwbegeleiding.